Books

Algunos libros donde puedes encontrar mi trabajo artístico /Some books  were you can find my artistic work


1991

1996

1996

1996

1996

1997

1998

1998

1998
(Catálogo Galeria Espais) 1998
LLUÍS ALABERN. BY (Edición de artista, 2000)
                                       

2000

2002

2003

2012

2013

2015

Otros libros /Other books

-Moviment d'obres d'art: préstecs, manipulació, conservació i exhibició. VVAA. Manuals de Museologia. Associació de Museòlegs de Catalunya. Barcelona, 2017.
Paraules d'amor. 50 declaracions apassionades. Roser Amills/Victor Amela. Ed. Angle, 2011
-Franciam Charlot. L’homme debout. Une production CIP. Francia. Diciembre,2006.

Comentarios