Tout sera oublié (Performance)

  


Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)

Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)

Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)

Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol. Arts Santa Mònica. Barcelona, 2013)

Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)

Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)

Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)

Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)

Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)

Tou sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)

Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)

Tout sera oublié (Foto: Jordi Piñol, 2013)